Aktualności

Ogłoszenie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego do służb w jednostkach penitencjarnych na stanowisko: strażnik działu ochrony