Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza dot. spisu członków izb rolniczych uprawnionych do głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej

Burmistrz Poniatowej informuje, że w związku z wyborami do Rad Powiatowych Izby Rolniczej które zostały wyznaczone na dzień 28 lipca 2019 r. W dniach od 17.06. – 25.06.2019 w pokoju 209 w Urzędzie Miejskim w Poniatowej udostępniony zostanie spis członków izb rolniczych uprawnionych do głosowania w wyborach.