Aktualności

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości – dot. „Gazociąg Rozwadów – Końskowola DN700 – wymiana odcinków”

Postępowanie administracyjne dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości wykazanych w obwieszczeniu w celu wykonania badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn. „Gazociąg Rozwadów – Końskowola DN700 – wymiana odcinków”. Szczegółowych informacji udziela Lubelski Urząd Wojewódzki pod nr telefonu 81 307 96 45, poprzez kontakt e-mail: wi@lublin.uw.gov.pl, przez skrzynkę epuap: /luwwlublinie/ezd lub osobiście UW przy ul. Lubartowskiej 1-3, II piętro, po uprzednim umówieniu terminu wizyty.