Aktualności

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Gminie Poniatowa

Święto Narodowe 3 Maja, jak co roku obchodzimy w naszej gminie z należytym patosem. Jest ono bowiem symbolem naszej niepodległości oraz wspomnieniem spoczywającego na naszych barkach obowiązku patriotycznego.

Tegoroczne świętowanie, zgodnie z tradycją, rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele parafialnym w Poniatowej, celebrowaną przez ks. proboszcza dr Piotra Petryka. W uroczystości udział wzięli mieszkańcy gminy, przedstawiciele władz lokalnego samorządu z burmistrzem Pawłem Karczmarczykiem na czele, radni Rady Miejskiej i władze samorządowe z powiatu opolskiego, przedstawiciele szkół podstawowych z Gminy Poniatowa oraz z Zespołu Szkół w Poniatowej, przedstawiciele związków kombatanckich, stowarzyszenia, harcerze oraz delegacje ze sztandarami: Legion Harcerski im. mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapora”, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w Poniatowej oraz przedstawiciele OSP z terenu Gminy Poniatowa. Mszę uświetniła oprawa muzyczna Młodzieżowej Orkiestry Dętej z CKPiT pod batutą Jarosława Mielko, która także przewodziła biało-czerwonemu korowodowi maszerującemu ulicą Fabryczną pod pomnik na „Starym Osiedlu”, aż na Plac Konstytucji 3 Maja. Tam byliśmy świadkami uroczystego ceremoniału podniesienia Flagi Państwowej, podczas którego został odśpiewany hymn Polski. Dowódcą uroczystości był Jacek Pietraś z OSP Poniatowa-Miasto, natomiast poczet flagowy stanowili druhowie Strażacy z OSP Kraczewice: dowódca flagowy: Radosław Niedobit, flagowy: Jan Gnypek, asystujący: Krzysztof Kęcik.Pod pomnikami kwiaty złożyły zaproszone delegacje: lokalnych władz samorządowych – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej Ewa Baranowska, Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, Zastępca Burmistrza Aneta Poniatowska oraz Sekretarz Gminy Dominik Molesta; członkowie Zarządu powiatu opolskiego Michał Kramek i Wojciech Furtak; Przedstawiciel Biura Terenowego Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Przemysława Czarnka – Janusz Wawerski, expert ds. samorządowych Ministra Edukacji i Nauki; dyrektor Zespołu Szkół w Poniatowej Tatiana Lasota – Rodzik z uczniami; Komendant Komisariatu w Poniatowej nadkomisarz Anna Cyrkler z zastępcą komendanta komisarzem Krzysztofem Wciseł; delegacja reprezentująca Nadleśnictwo Kraśnik; dyrektor OSiR w Poniatowej Barbara Burzyńska, dyrektor CKPiT w Poniatowej Joanna Kawałek z zastępcą dyrektora Marzeną Wójtowicz; przedstawiciele Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” oraz Legionu Harcerskiego im. Majora Hieronima Dekutowskiego „Zapora” Jerzy Kuchta i Tadeusz Oświeciński; wicedyrektor SP im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej Ewa Zielińska z uczniami; przedstawiciele Społecznej SP w Dąbrowie Wronowskiej i Obywatelskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Żaczek” dyrektor szkoły Małgorzata Hulak oraz Izabela Cisłak i Michał Kijak; przedstawiciele Stowarzyszenia Klubu Abstynenta ANIMUS Wiesława Bogusz i Monika Wyroślak; delegacja Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Poniatowej reprezentowana przez Ilonę Rutę i Małgorzatę Osiak; przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej oraz Poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Elżbieta Olszowa, Jagoda Głowacka i Eleonora Marczyńska; delegacja ze Stowarzyszenia Amazonki Poniatowa Jolanta Drozd i Anna Kozińska; przedstawiciel Koła Powiatowego Stowarzyszenia Polska 2050 Grzegorz Zburzyński, przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego Prezes Gminnego Koła PSL Andrzej Chyła z zarządem oraz członkowie Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Klocek i Wojciech Pętek. W tak uroczystej i ważnej chwili, nie zabrakło wystąpienia burmistrza naszej małej ojczyzny – Pawła Karczmarczyka, który podkreślił historyczną wagę tego święta oraz podziękował wszystkim, za tak liczną obecność na dzisiejszą uroczystości.

Dziękujemy ks. proboszczowi, placówkom oświatowym, harcerzom z 38 Drużyny Harcerskiej, Druhom z OSP oraz wszystkim, którzy przyczynili się i pomogli w organizacji dzisiejszego święta.