Aktualności

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 2023

Co roku, 11go listopada, dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Warto pamiętać, że niepodległość to nie tylko przywilej, ale również obowiązek. To nasza wspólna odpowiedzialność za dobro Polski i Polaków. Święto Niepodległości jest symbolicznym momentem, który jednoczy wszystkich nas, niezależnie od poglądów czy przekonań. To okazja do wyrażenia miłości do ojczyzny, dumy z naszego dziedzictwa i patriotyzmu.

Dzisiaj, tj. 11 listopada br., w Poniatowej odbyły się uroczyste obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym dniu Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk zaprosił mieszkańców całej Gminy na wspólne uroczystości, które rozpoczęły się o godz. 12.00 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Ducha Świętego w Poniatowej koncelebrowaną przez ks. proboszcza Piotra Petryka. W nabożeństwie, w którym uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz  samorządowych Gminy Poniatowa oraz Powiatu Opolskiego, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele związków kombatanckich, szkół, organizacji i instytucji pozarządowych, asystowały licznie zgromadzone poczty sztandarowe szkół naszej Gminy, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz organizacji i stowarzyszeń. Mszę uświetniła oprawa muzyczna Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza Jarosława Mielko.

Orkiestra towarzyszyła również w dalszej części obchodów, czyli przemarszu pod pomniki: przy skrzyżowaniu ul. Nałęczowskiej, Fabrycznej i Modrzewiowej oraz na Plac Konstytucji 3 Maja. W miejscach tych, nawiązujących do historii naszego miasta i przeszłości naszego kraju, złożone zostały symboliczne wiązanki i znicze przez delegacje samorządowe, reprezentantów placówek oświatowych, stowarzyszeń, organizacji kombatanckich i patriotycznych oraz ugrupowań politycznych. Gminne władze samorządowe reprezentowali: przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Baranowska, burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, zastępca burmistrza Aneta Poniatowska, skarbnik Gminy Anna Ruta oraz sekretarz gminy Dominik Molesta. Przy pomnikach wartę pełnili harcerze Zastępu Castus Ignis działającego przy szkole podstawowej w Poniatowej pod opieką pani Doroty Herdy. Na Placu Konstytucji 3 Maja odbył się ceremoniał podniesienia flagi państwowej przez poczet flagowy, reprezentowany przez: dowódcę flagowego – Łukasza Łubkowskiego (OSP Niezabitów), flagowego – Mateusza Rutę (OSP Poniatowa – Miasto), asystującego – Michała Piętę (OSP Poniatowa – Miasto), pod kierownictwem dowódcy uroczystości Komendanta Gminnego Jacka Pietrasia (OSP Poniatowa – Miasto). W trakcie tej części uroczystości odegrany został i wspólne odśpiewany przez zebranych na Placu, hymn państwowy.

W dalszej kolejności głos zabrał gospodarz uroczystości – burmistrz Poniatowej, który w swoim przemówieniu przypomniał co było przyczyną utraty niepodległości, nawiązał do historii czasów zaborów i wystąpień zbrojnych. Jednak w Polakach wizja „rozrywania Polski kawałek po kawałku” wzbudziła w wielu ducha walki i podejmowania działań zmierzających do naprawy Rzeczypospolitej. Mając w pamięci tę historię oraz wiedzę, znając skutki, wspólnie dbajmy jak możemy najlepiej o to, o co walczyli nasi przodkowie. Burmistrz nawiązał także do obecnej sytuacji na Ukrainie, przestrzegając, że wolność, to nasz wielki, zbiorowy obowiązek, o który musimy dbać i stale pielęgnować. Burmistrz podziękował także mieszkańcom oraz pocztom sztandarowym OSP z gminy, dyrekcji szkół, uczniom i harcerzom, stowarzyszeniom, jednostkom organizacyjnym urzędu za uczestnictwo w uroczystości, zachęcając do czynnego udziału w kolejnych wydarzeniach patriotycznych organizowanych jeszcze dziś i jutro.

Wyrażamy podziękowania za przybycie gości i aktywne uczestnictwo mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzieży w uroczystych obchodach Święta Niepodległości.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z dzisiejszego wydarzenia na facebooku Gminy Poniatowa: https://www.facebook.com/GminaPoniatowa/?locale=pl_PL