Aktualności

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Poniatowa

13 października br. w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Poniatowa, które zgromadziły kadrę pedagogiczną ze szkół podstawowych działających na terenie gminy.Po otwarciu uroczystości przez dyrektora CKPiT Marzenę Wójtowicz, głos zabrali burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk oraz zastępca burmistrza Aneta Poniatowska, którzy przywitali wszystkich obecnych pracowników oświaty. W obchodach wzięła również udział skarbnik Gminy Anna Ruta oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej Ewa Baranowska. Podczas przemówienia Pan burmistrz docenił niezwykłą wartość pracy pedagogicznej i ogromne zaangażowanie włożone w edukację dzieci i młodzieży. Podziękował nauczycielom i dyrektorom szkół za trud, jaki wkładają w kształtowaniu uczniów na mądrych i światłych obywateli. Skierował także słowa uznania do pracowników administracji i obsługi szkół, którzy dbają o obsługę administracyjną, finansowo-księgową oraz organizacyjną.Przebieg wydarzenia uświetniły występy młodych artystów – uczniów szkół podstawowych, którzy zaprezentowali piękne utwory swoim pedagogom.Podczas uroczystości burmistrz Paweł Karczmarczyk wraz z z-cą burmistrza Anetą Poniatowską wręczyli również szczególne podziękowania nauczycielom i pracownikom szkoły, związane z ich zaangażowaniem podczas organizacji wakacyjnych kolonii w Poniatowej dla dzieci z terenów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie.Podsumowaniem obchodów Dnia Edukacji Narodowej było wręczenie Nagród Dyrektora nauczycielom, którzy wyróżnili się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w pracę wykraczającą poza zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. Swoim pracownikom, za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych, podziękowania złożyli dyrektorzy placówek oświatowych: Bożena Chyła, Bożena Mroczkowska, Renata Kilian, Rafał Pastwa, Ireneusz Radomski, Anna Bartoś, Grażyna Długosz-Grecko oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Poniatowej Anna Gogół.Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty składamy najlepsze życzenia zdrowia i pomyślności oraz dziękujemy za dotychczasowy trud włożony w kształcenie naszego społeczeństwa.