Aktualności

Nowe inwestycje w Gminie Poniatowa

Przystępujemy do realizacji nowych inwestycji infrastrukturalnych w Gminie Poniatowa. Tym razem będą to 4 odcinki dróg w ramach zadań pn.:

Zadanie nr 1. Przebudowa Drogi dojazdowej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poniatowej, działka nr ewid. 263/15
Zadanie nr 2. Przebudowa skrzyżowania w Kraczewicach Rządowych, działka nr ewid. 326
Zadanie nr 3. Przebudowa drogi w m. Kolonia Niezabitów, działka nr ewid. 118
Zadanie nr 4. Budowa drogi gminnej- ul. Lawendowa w Poniatowej