Aktualności

Niecodziennie wydarzenie w Gminie Poniatowa – otwarcie 4. sal gimnastycznych połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej

W dn. wczorajszym tj. 11 października w naszej gminie miało miejsce niecodzienne wydarzenie. W szkołach podstawowych w Niezabitowie, Kowali, Poniatowej Kolonii i Dąbrowie Wronowskiej nastąpiło uroczyste otwarcie sal gimnastycznych. Cztery nowe obiekty to efekt inwestycji wartej ponad 15 mln zł, na które Gmina Poniatowa pozyskała środki zewnętrzne w wysokości prawie 14 mln zł z:- Rządowego Funduszu Polski Ład – 3 9996 000,00 zł;- Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – 5 999 700,00 zł;- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 043 790,00 zł.

W każdej z sal, zaproszonych gości witał gospodarz wydarzenia burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, następnie z udziałem pocztu sztandarowego odśpiewano hymn szkoły lub hymn państwowy po czym przecinano wstęgę symbolizującą oficjalne oddanie obiektu do użytku. Na zakończenie każdego z wydarzeń przemawiali zaproszeni goście oraz wręczane były upominki.W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Senator RP Stanisław Gogacz, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk wraz z wizytator Małgorzatą Bojar, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim st. bryg. Sławomir Kowalczyk, przedstawiciele władz samorządowych z powiatu opolskiego oraz Gminy Poniatowa w tym radni Rady Miejskiej w Poniatowej z przewodniczącą Rady Miejskiej Ewą Baranowską na czele i wiceprzewodniczącymi Januszem Nowomiejskim i Sewerynem Świątkiem, zastępca burmistrza Aneta Poniatowska, skarbnik Gminy Anna Ruta, sekretarz Gminy Dominik Molesta, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, kierownicy wydziałów urzędu, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i uczniowie, a także przedstawiciel firmy Edach – wykonawcy inwestycji – prokurent Jarosław Bryl.

Po objeździe wszystkich czterech szkół, w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej rozpoczęła się druga część uroczystości: Dzień Edukacji Narodowej. Wielokrotnie podczas wydarzenia podkreślano fakt, że w dobie zamykania wiejskich placówek oświatowych, w naszej gminie poprawia się warunki pracy i nauki dla dzieci i młodzieży z sołectw. Powstanie tych profesjonalnych sal gimnastycznych z zapleczem, szatniami, pokojem dla nauczyciela jest tego najlepszym dowodem.W każdej ze szkół, dyrektor otrzymał z rąk pana ministra dyplom uznania, a na ręce dzieci zostały przekazane wydawnictwo: „Laur Niepodległości” i upominki dla szkoły.

Dodatkowo w Dąbrowie Wronowskiej pani dyrektor i prezes Obywatelskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Żaczek” otrzymały promesę o wartości 300 000,00 zł na realizację projektu „Edukacja ekologiczna poprzez dobre praktyki” dofinansowanego z Programu „Inwestycje w oświacie” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach otrzymanej promesy szkole będzie wyremontowana kotłownia.

Zapraszamy do obejrzenia całej fotorelacji pod linkiem https://www.facebook.com/photo/?fbid=705298821631892&set=pcb.705320998296341