Aktualności

Nabór do XXV edycji konkursu Ambasador Województwa Lubelskiego za rok 2023

Do 5 stycznia 2024 roku można zgłaszać kandydatów do jubileuszowej XXV edycji konkursu Ambasador Województwa Lubelskiego za rok 2023. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest przez Województwo Lubelskie osobom, instytucjom i firmom, które w ciągu minionego roku wniosły szczególny wkład w promocję regionu w kraju i za granicą. Laureatów poznamy w I półroczu 2024 roku podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Województwo Lubelskie ma już 79 Ambasadorów. Ten tytuł przyznawany jest od 1999 roku w trzech kategoriach – osoba, instytucja i firma. Podstawowym kryterium wyboru laureatów jest przede wszystkim wnoszenie wkładu w promocję Województwa Lubelskiego.

Wniosek o przyznanie tytułu Ambasador Województwa Lubelskiego powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko bądź nazwę instytucji lub firmy, datę założenia (w przypadku firmy, instytucji) oraz szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury (udokumentowana charakterystyka osiągnięć, notka biograficzna). Wyróżnieni honorowym tytułem Ambasadora Województwa Lubelskiego za rok 2023 otrzymają pamiątkowe statuetki podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w I półroczu 2024 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Zgłoszenia kandydatur należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej (skan wraz z podpisem/pieczątką) oraz dodatkowo w wersji edytowalnej przesłać na adres: ambasador@lubelskie.pl. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 5 stycznia 2024 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (81) 44 16 798, (81) 44 16 785

Regulamin dostępny jest pod linkiem: https://www.lubelskie.pl/file/2023/11/Regulamin-przyznawania-Honorowego-Tytu%C5%82u-Ambasador-Wojew%C3%B3dztwa-Lubelskiego-za-rok-2023.pdf