Aktualności

Minęło 100 lat życia …

Mamy w Poniatowej osobę, która skończyła setny rok życia! To Pani Janina Łakota urodzona 18  września 1917 roku. W uroczystości z okazji tego zaszczytnego jubileuszu uczestniczył Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak, Zastępca Burmistrza Pani Krystyna Sołdek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Poniatowej Pan Eugeniusz Chyła, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Małgorzata Pietroń oraz przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  Pan Andrzej Goleń.

Jak przystało na tak ważne i niecodzienne wydarzenie, podczas uroczystości nie zabrakło kwiatów, prezentów, słodkości, listów gratulacyjnych i ciepłych słów od przedstawicieli władz.  Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał list gratulacyjny od Pani Premier Beaty Szydło, a następnie wszyscy razem z rodziną odśpiewali  gromkie 200 lat.

Pani Janina Cieszy się dobrym zdrowiem i poczuciem humoru, urodziła 2 córki, ma 3 wnucząt, 7 prawnucząt i 11 praprawnucząt. Starsi ludzie, którzy przez kilkadziesiąt lat obserwują zmienne koleje historii, to najlepsze źródło prawdy o życiu, dlatego niech żyją jak najdłużej i przekazują młodym pokoleniom swoje nieocenione rady. Jubilatce jeszcze raz serdecznie gratulujemy przeżycia okrągłego wieku polskiej historii, życzymy wszelkiej pomyślności, samych szczęśliwych chwil w gronie najbliższych, dużo zdrowia na kolejne lata oraz nieustającej pogody ducha.