Aktualności

Międzypokoleniowe emocje – projekt pn. „W krainie muzyki – międzypokoleniowe warsztaty muzyczne w Poniatowej”

Międzypokoleniowe emocje – projekt pn. „W krainie muzyki – międzypokoleniowe warsztaty muzyczne w Poniatowej”

Od samego początku wiadomo było, że projekt Stowarzyszenia Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua” noszący tytuł „W krainie muzyki – międzypokoleniowe warsztaty muzyczne w Poniatowej” będzie nie tylko czymś innowacyjnym na naszym terenie, ale wniesie także sporo emocji, zarówno u osób biorących w nim udział, jak i u osób zupełnie postronnych.

Mottem, które „przewijało się” przez wszystkie działania zawarte w projekcie finansowanym ze środków Ministra Edukacji i Nauki było zdanie „Współpraca międzypokoleniowa wprowadza do życia społecznego wartości opierające się na doświadczeniu starszych pokoleń” – i, jak to bywa w takich przypadkach,  droga do celu okazała się równie ważna jak i końcowe efekty, które uczestnicy zaprezentowali podczas koncertów patriotycznych i świątecznych.

Projekt realizowany w programie „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” zakładał organizację bezpłatnych zajęć edukacyjnych (wokalnych,  instrumentalnych i tanecznych) oraz międzypokoleniowych spotkań muzyczno-tanecznych dla mieszkańców powiatu opolskiego i okolic. Imponujący był także przekrój wieku osób biorących udział w projekcie – od pięcioletnich szkrabów, poprzez ich rodziców, aż do uczestników prężnie działającego Klubu Seniora w Poniatowej pod opieką Małgorzaty Kołosińskiej i słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznali się z utworami oraz tańcami nawiązującymi do tradycji narodowej, muzyki klasycznej, utworów śpiewanych w języku łacińskim oraz do muzyki kultury europejskiej.

Końcówka roku z patriotycznym listopadem i kolędowym grudniem idealnie wpasowała się w tematykę warsztatów, sprzyjała tworzeniu międzypokoleniowych więzi i przekazywaniu doświadczeń. W tej sytuacji wybór repertuaru nie sprawiał trudności – śpiewamy to, co znamy, lubimy i chętnie wracamy do „naszych” pieśni patriotycznych czy kolęd jak co roku, jednak – za sprawą zróżnicowanej wiekowo  grupy – „wracamy” owszem, ale na nowo, bo w większym gronie, odkrywając w nich historię odzyskania niepodległości przez Polskę, czy cud narodzenia Jezusa. Wspólne śpiewy, wzmocnione głosami seniorów i wokalem dzieci, wzbogacone aranżacjami instrumentalistów zabrzmiały bardzo dostojnie i radośnie. Już na warsztatach słychać było moc i potężną dawkę energii, a próbkę tego słuchacze mogli zobaczyć i przeżyć na koncertach.

Realizacja zadań „patriotycznych” miała na celu uświadomienie młodym ludziom, że podejmowane w przeszłości decyzje mają wpływ na przyszłe pokolenia. Dzieci były zainteresowane dziejami naszej Ojczyzny, tworzeniem legionów, walkami o niezależność, co przełożyło się na wielkie zaangażowanie na trzech koncertach z cyklu „Kocham Cię, Polsko” wykonanymi w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego oraz w siedzibie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej. Starsze pokolenie mówiło o  szacunku wobec Polski, o czerpaniu siły z kultywowania patriotyzmu, o poczuciu dumy z tego, że wszyscy jesteśmy Polakami.

„Zapomniane kolędy i pastorałki” realizowane były na dwóch kolejnych koncertach. Śnieżny grudzień sprzyjał świątecznej atmosferze, a magia wspólnego kolędowania udzieliła się wykonawcom i publiczności. Na pierwszym koncercie został wykonany polonez do kolędy „Bóg się rodzi”. Przypomnienie sobie podstawowego kroku, „figury” i cała logistyka tego starego polskiego tańca narodowego sprawiła uczestnikom niemało trudności, jednak finał dał wszystkim wielkie zadowolenie i satysfakcję. Natomiast na drugim koncercie położony został nacisk na przypomnienie starych wigilijnych zwyczajów związanych z przygotowaniami do wigilii, strojeniem domu, choinki, przygotowaniem potraw, traktowaniem zwierząt itd. Strój obowiązkowy na tym koncercie stanowiła kolorowa ludowa chusta, dzięki czemu uczestnicy warsztatów stanowili jedną wielką kolędującą rodzinę, śpiewającą donośnym białym głosem.

Opiekę merytoryczną i artystyczną nad projektem objęli państwo Danuta i Witold Danielewiczowie, natomiast organizacją warsztatów i koncertów zajęły się: Anna Karwat, Grażyna Papierz, Joanna Szafran-Biały i Małgorzata Kacprzak-Kamińska. W koncertach wykorzystano utwory skomponowane przez Joannę Garbacz („Nie pamiętasz”, „Marsz Polonia”, „Czas radości”) oraz układy choreograficzne Dariusza Brojka z asystą Weroniki Biały. Reportaż z projektu, dostępny na youtube na kanale „Scholares Minores – Szczygiełki” zrealizowała Natalia Zburzyńska, a nad całością z  ramienia Urzędu Miejskiego w Poniatowej, czuwała Marzena Wójtowicz.

Warsztaty się skończyły, lecz nie skończyło się eksperymentowanie ze wspólnym śpiewaniem. Seniorzy okazali się „kotwicą” w zmieniającym się świecie, młodzi wnieśli beztroskę, muzyka złączyła pokolenia już nie pierwszy raz. Wszyscy chcą „jeszcze” i „więcej”. Czas pomyśleć o kolejnych międzypokoleniowych projektach.

Małgorzata Kacprzak-Kamińska

Foto Natalia Zburzyńska