Aktualności

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych 2022

16 października 2022 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora w Kawiarni ArtCafe Klubowa odbyło się uroczyste spotkanie artystyczne pn. “Senioriada”. Przewodnicząca Rady Seniorów Maria Bielecka przywitała wszystkich przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in. burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, zastępca burmistrza Poniatowej Aneta Poniatowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej Ewa Baranowska oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz seniorów z terenu gminy.

Uroczystość rozpoczęła się od życzeń zdrowia i pogody ducha. Płynące prosto z serca życzenia dla osób, które wkroczyły w “Złotą Jesień Życia” złożyli burmistrz Poniatowej oraz przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej. Następnie na scenie zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Poniatowej, którzy pod opieką pani Anny Gucmy przygotowali występ inspirowany największymi dziełami literackimi epoki romantyzmu. Kolejnym punktem spotkania był występ uczniów Zespołu Szkół w Poniatowej, którzy przygotowali program pod opieką pani Małgorzaty Wójcikowskiej. Po występie uczniów scenę przejęli seniorzy: grupa taneczna oraz senioralna grupa teatralna „Fajna Ferajna” działająca przy CKPiT. Dla wszystkich obecnych przygotowano pyszny słodki poczęstunek. Na zakończenie niedzielnego popołudnia z muzycznymi życzeniami wystąpił zespół „Vocal”.

Wszystkim wciąż młodym duchem Seniorom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia długich lat w dobrym zdrowiu.