Aktualności

„Lubelskie wspiera OSP”

Dzisiaj, 18 marca w Opolskim Centrum Kultury jednostki OSP z terenu całego powiatu podpisały umowy dotacji na realizację zadań publicznych województwa lubelskiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego z konkursu pt. „Lubelskie wspiera OSP”, o których informowaliśmy Państwa we wcześniejszych wiadomościach. W uroczystym podpisaniu i przekazaniu umów dotacji udział wzięli:- Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,- Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Marek Wojciechowski,- dyrektorzy i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego m.in. dyrektor Janusz Bodziacki i dyrektor Agnieszka Drozd-Bownik,- burmistrzowie Opola Lubelskiego i Poniatowej,- przedstawiciele jednostek OSP z terenu powiatu opolskiego.Naszą gminę reprezentowali: Paweł Karczmarczyk – burmistrz Poniatowej a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Poniatowej, Jacek Pietraś – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej UM w Poniatowej pełniący również funkcję Komendant Gminny Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Poniatowej, oraz przedstawiciele jednostek:

– OSP Dąbrowa Wronowska

– OSP Kolonia Szczuczki

– OSP Kowala Druga- OSP Kowala Pierwsza

– OSP Kraczewice

– OSP Niezabitów

– OSP Poniatowa-Miasto

– OSP Poniatowa Wieś

– OSP Spławy

– OSP Zofianka

W ramach tych umów jednostki będą przez okres 6 miesięcy realizowały program, którego celem jest m.in. zwiększenie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Gminy Poniatowa. Ten cel zostanie zrealizowany m.in. poprzez zakup brakującego sprzętu i wyposażenia osobistego w jednostkach OSP. Nasze straże wzbogacą się m.in. o agregaty prądotwórcze, pompy szlamowe, pilarki do drewna, szelki bezpieczeństwa, sygnalizatory bezruchu, czujnik wielogazowy, latarki, maszty oświetleniowe, radiotelefony, mostki przejazdowe i inny drobny sprzęt potrzebny do prowadzenia działań ratowniczych.