Aktualności

LPR Gminy Poniatowa- część diagnostyczna, delimitacyjna, wizja, cele oraz model 3D

Przedkładamy Państwu projekt dokumentu pn. „Lokalny Plan Rewitalizacji – szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze gminy Poniatowa” część diagnostyczną, delimitacyjną, uzupełnioną o wizję i cele. Na załączonym formularzu proszę zgłaszać uwagi do ww. dokumentu i przesyłać na adres mailowy: fundusze@um.poniatwa.pl, projekty@um.poniatowa.pl lub składać w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Poniatowej.


LPR Gminy Poniatowa – projekt
Załącznik nr 1 do LPR Gminy Poniatowa 06.02.2017
Formularz-zgłaszania-uwag-do-LPR-Gminy-Poniatowa

Informujemy również, że do 17 lutego 2017 roku można jeszcze zgłaszać karty projektu. Pierwsze karty znajdą się w pierwotnie uchwalonym dokumencie.

Karta projektu rewitalizacyjnego LPR Poniatowa

Załącznik nr 1 do Karty projektu rewitalizacyjnego

Zamieszczamy także link do modelu 3D – stan obecny, który był prezentowany podczas II konsultacji Społecznych. Można w stosunku do niego zgłaszać uwagi i pomysły, które proszę kierować na adres mailowy:

fundusze@um.poniatowa.pl

projekty@um.poniatowa.pl

lub składać w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Poniatowej.

Strefa turystyczno-rekreacyjna i centrum: model 3D

Strefa przemysłowa: model 3D