Aktualności

Konsultacje zmian w LSR na lata 2016-2022 i kryteriów wyboru operacji

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” do konsultacji społecznych zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru LGD „Owocowy Szlak” oraz kryteriów wyboru operacji.

W załączeniu znajduje się Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru LGD „Owocowy Szlak”, karta uwag do LSR, karta uwag do kryteriów wyboru operacji i kryteria wyboru dla celów ogólnych LSR oraz kryteria wyboru dla operacji grantowych.

Uwagi prosimy zgłaszać do 9 sierpnia 2019 r. osobiście w Biurze LGD lub mailowo na załączonych kartach uwag. Więcej informacji i dane kontaktowe na stronie: http://www.lgdowocowyszlak.pl/

Do pobrania:

LSR LGD Owocowy Szlak aktualizacja 2019 kwiecień

Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych konsultacje LSR i kryteriów

Karta uwag do kryteriów

Karta uwag do LSR

Kryteria wyboru operacji dla celów ogólnych

Kryteria wyboru operacji dla operacji grantowych