Aktualności

Konkurs plastyczny dla przedszkoli pt. „Mój wymarzony dom”

Organizatorem konkursu plastycznego dla przedszkoli pt. „Mój wymarzony dom” jest Urząd Statystyczny w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin.

Celem Konkursu jest:
• rozwój umiejętności plastycznych i rozbudzenie kreatywności dzieci,
• umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu,
• poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wśród dzieci,
• wyłonienie najlepszych prac wykonanych przez dzieci.

Tematem Konkursu jest przygotowanie prac plastycznych prezentujących wyobrażenia dzieci na temat ich wymarzonego domu, z nawiązaniem do relacji rodzinnych, miejsca zamieszkania, możliwych udogodnień, pomieszczeń w domu i innych zagadnień objętych Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, który trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. i stanowi najobszerniejszą informację statystyczną o ludności i jej warunkach życia.

Uczestnikiem Konkursu może być placówka wychowania przedszkolnego (przedszkole, oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny) zlokalizowana na terenie województwa lubelskiego, która spełniła następujące warunki:
• zapoznała się z treścią Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
• wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznała się z treścią dotyczącą procedury przyznawania i odbioru nagród i je w pełni akceptuje,
• zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Zadaniem Uczestnika jest nadesłanie zdjęć prac plastycznych wykonanych przez wychowanków placówki wychowania przedszkolnego dotyczących tematyki ich wymarzonego domu, nawiązujących do zagadnień objętych Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, który realizowany jest przez Urzędy Statystyczne w całej Polsce i stanowi źródło najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin, ich zasobach i warunkach mieszkaniowych.

Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie trzy prace plastyczne. Autorem każdej pracy plastycznej powinno być inne dziecko. Zgłoszenia zawierające więcej niż trzy prace plastyczne nie będą brane pod uwagę.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 7 kwietnia – 31 maja 2021 r. Prace konkursowe oraz wymagane dokumenty należy przesyłać w formie elektronicznej w postaci zdjęć lub skanów do dnia 31 maja 2021 r. na adres e-mail: k.siemiaszko@stat.gov.pl w tytule wiadomości wpisując: Mój wymarzony dom. Cała wiadomość e-mail powinna być nie większa niż 15 MB. Jeżeli załączniki składają się na wielkość powyżej 15 MB, należy wysłać je w postaci kilku wiadomości.