Aktualności

Konkurs wiedzy o regionalizmie pt. „80 lat po Akcji Reinhardt oraz Akcji Erntefest”

Dzisiaj, tj. 29 listopada w Centrum Kultury Promocji i Turystyki uczniowie klas siódmych szkół podstawowych z terenu Gminy Poniatowa ,stanęli do konkursowej rywalizacji w XX Jubileuszowym Konkursie Wiedzy o Regionalizmie.Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonała zastępca burmistrza Poniatowej Aneta Poniatowska oraz prezes TPP Rafał Pastwa, którzy nie tylko powitali uczniów i ich opiekunów nauczycieli, ale również pogratulowali im bardzo dobrych wyników osiągniętych w szkolnym etapie konkursu, które pozwoliły im reprezentować swoje szkoły i rywalizować w kolejnym etapie na szczeblu gminnym.

Przygotowane pytania wymagały od uczniów szczegółowej wiedzy z zakresu wydarzeń związanych z Akcją Reinhardt oraz Akcją Etntefest. Było to sprawdzenie wiadomości, które mogli oni zdobyć podczas wyjazdów do Państwowego Muzeum na Majdanku, udziału w Konferencji Naukowej pn. „Zdawało się, że to koniec świata – upamiętnienie 80. rocznicy Akcji Erntefest oraz podczas przeprowadzonych w szkołach lekcji prezentujących w.w. wydarzenia.

Po sprawdzeniu i zliczeniu punktów z testu wiedzy o regionie, wyłonionych zostało 3 laureatów:

1 miejsce – Weronika Stefanek – Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Niezabitowie – opiekun Bogdan Kuta

2 miejsce – Wiktoria Wyroślak – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej – opiekun Monika Wnuk

3 miejsce – Karolina Cieniuszek _ Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej – opiekun Monika Wnuk

W czasie, kiedy komisja oceniała testy uczniowie uczestniczyli w słodkim poczęstunku przygotowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Poniatowej. Laureaci konkursu, nauczyciele przygotowujący młodzież do konkursu oraz pozostali uczniowie, otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe z rąk zastępcy burmistrza Poniatowej Anety Poniatowskiej i prezesa Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej Rafała Pastwy ufundowane przez Urząd Miejski w Poniatowej dzięki realizacji projektu pn. „Zdawało się, że to koniec świata – upamiętnienie 80. rocznicy Akcji Erntefest , dofinansowanego z Programu Rządowego „Miejsca Pamięci i Trwałe Upamiętnienia w Kraju” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzącym z Funduszu Promocji i Kultury.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu!

Więcej zdjęć z wydarzenia znajdziecie Państwo pod linkiem https://www.facebook.com/photo/?fbid=733158398845934&set=pcb.733163035512137