Aktualności

Konkurs „Rolnik Lubelszczyzny 2017”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wspólnie z Targami Lublin SA organizuje konkurs „Rolnik Lubelszczyzny 2017”.

Organizowany konkurs jest świetną okazją do jeszcze lepszej promocji osiągnięć rolników z terenu naszego województwa oraz kreowania pozytywnego wizerunku rolnictwa i lubelskiej wsi.

Konkurs ma na celu promocję nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej na obszarach wiejskich województwa lubelskiego. Konkurs również pozwala na wyróżnienie najbardziej przedsiębiorczych gospodarzy, którzy dzięki swojemu doświadczeniu zechcą podzielić się z innymi swoją wiedzą w zakresie prowadzenia produkcji rolnej, dobrostan zwierząt i ochrony środowiska.

Uczestnikami konkursu mogą być rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa lubelskiego co najmniej przez 2 lata, są płatnikami podatku rolnego i składek na ubezpieczenie społeczne, oraz którzy nie są laureatami z dwóch ubiegłych edycji konkursu.

Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymują tytuł „Rolnik Lubelszczyzny 2017”, a pozostali laureaci otrzymają  atrakcyjne nagrody rzeczowe, statuetki oraz dyplomy.

Uwieńczeniem konkursu będzie gala finałowa połączona z uroczystym wręczeniem nagród, która planowana jest na 7 grudnia br. podczas trwania Targów Sadowniczych Best Berries w Lublinie.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur!

Zgłoszenia należy przesyłać do 16 października 2017r. na adres:

Urząd Gminy Poniatowa

Młodzieżowa 2

24-320 Poniatowa

lub

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
z dopiskiem: „Rolnik Lubelszczyzny 2017”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Poniatowa nr tel.(81) 820 48 36, urzad@um.poniatowa.pl lub w Departamencie Rolnictwa i Środowiska UMWL: nr tel. (81) 44 16 802, 44 16 568, e-mail: dris@lubelskie.pl

formularz_zgłoszenia_kandydata

Lubelski Rolnik 2017 REGULAMIN