Aktualności

Konkurs Rolnictwa Ekologicznego

Formularz zgłoszeniowy: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_pl#awardceremony

Wręczenie nagród pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/23-wrzesnia–dzien-rolnictwa-ekologicznego-ue