Aktualności

Konkurs plastyczny „Mistrz recyklingu – mój ekologiczny świat”

Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach” zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Mistrz recyklingu – mój ekologiczny świat”.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Poniatowa. Podzielony jest na dwie kategorie:

  • Kategoria I – uczniowie klas I – IV SP,
  • Kategoria II – uczniowie klas V – VIII SP.

Celem konkursu jest:

  • podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,
  • kształtowanie postawy proekologicznej poprzez wykorzystanie surowców wtórnych,
  • propagowanie ekologicznego stylu życia,
  • kształtowanie trwałych nawyków przyczyniających się do dbania o stan środowiska naturalnego;
  • zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska,
  • inspirowanie twórczości artystycznej dzieci,
  • rozwijanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej.

Prace plastyczne należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia „Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach”, Spławy 11, 24-320 Poniatowa, do dnia 01.07.2021 r. (w godz. 15:00 – 18:00) wraz z podpisem. W przypadku pytań  prosimy o kontakt: tel. 516 232 804.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi