Aktualności

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Poniatowej

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej

Kwestionariusz osobowy kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu

Oświadczenie

Oświadczenie lustracyjne

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Formularz sprawdzenia zgłoszenia pod względem spełnienia wymogów formalnych przez kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Indywidualny formularz oceny

Zbiorczy formularz oceny

Komunikat o wynikach konkursu


 

INFORMACJE O SPÓŁCE