Aktualności

Konkurs na przygotowanie „Dekoracji, przedmiotu lub ozdoby z wykorzystaniem zbóż z terenu Lubelszczyzny” w ramach organizowanej w dniu 06.03.2021 r. II Konferencji Kół Gospodyń Wiejskich w Poniatowej pn. „Zboża w tradycji kulinarnej Lubelszczyzny”

Urząd Miejski w Poniatowej oraz   Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej ogłaszają konkurs na przygotowanie „Dekoracji, przedmiotu lub ozdoby  z wykorzystaniem zbóż z terenu Lubelszczyzny” w ramach organizowanej w dniu 06.03.2021 r.  II Konferencji Kół Gospodyń Wiejskich w Poniatowej,  pn. „Zboża w tradycji kulinarnej Lubelszczyzny”.

Celem konkursu jest:
1. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat  tradycji i rękodzielnictwa   z wykorzystaniem zbóż Lubelszczyzny, w szczególności z terenu Gminy Poniatowa.
2. Budowa tożsamości kulturowej w oparciu o przekazywanie zasad dobrej praktyki rolniczej.
3. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej wykorzystywania walorów zbóż w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki, agroturystyki oraz rzemiosła i przetwórstwa, w szczególności z terenu Gminy Poniatowa.

Do udziału w konkursie Organizatorzy zapraszają Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa lubelskiego.

Uczestnik wykonuje własnoręcznie dekorację, przedmiot lub ozdobę  z wykorzystaniem zbóż z terenu Lubelszczyzny i prezentuje ją w dniu 06. 03.2021 r. podczas II Konferencji Kół Gospodyń Wiejskich w Poniatowej pn. „Zboża w tradycji kulinarnej Lubelszczyzny”  w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej, na stoisku danego KGW biorącego udział w konkursie.

Zgłoszenia stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu przyjmowane są do dnia 04.03.2021 r. do godz. 15:00 na adres mailowy: sekretariat@um.poniatowa.pl.

W przypadku pytań  prosimy o kontakt: tel. 81 820 48 36 wew. 16.

O uczestnictwie w konkursie decyduje czas przesłania poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.
Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce a uczestnikom Konkursu zostaną wręczone nagrody.

Regulamin i karta konkursowa do pobrania poniżej: