Aktualności

Konkurs na „Przygotowanie ciasta drożdżowego ”

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Wronowskiej zaprasza do udziału w konkursie na „Przygotowanie ciasta drożdżowego ” w ramach organizowanej w dniu 29.08.2021 r. uroczystości „Dożynek Gminnych ” w Dąbrowie Wronowskiej.

Celem konkursu jest:

1. Kultywowanie oraz popularyzacja dziedzictwa kulturowego i tradycji regionalnych.

2. Promowanie spożycia ekologicznych produktów żywnościowych oraz prowadzenia zdrowego stylu życia.

3. Budowa tożsamości kulturowej w oparciu o przekazywanie ekologicznych zasad dobrej praktyki rolniczej.

4. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej wykorzystywania walorów regionalnych potraw ekologicznych w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki, agroturystyki oraz rzemiosła i przetwórstwa.

5. Budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanych z pokolenia twórców na dzieci i młodzież.

Do udziału w konkursie Organizatorzy zapraszają Stowarzyszenia oraz Koła Gospodyń Wiejskich, działające na terenach wiejskich i miejskich. Uczestnicy powinni pochodzić z powiatu opolskiego.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać w terminie do 26.08.2021  r. na adres mailowy: mag3110@wp.pl.