Aktualności

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY

Burmistrz Gminy Poniatowa oraz Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej zapraszają do udziału w Gminnym Konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Poniatowa 2021.

Cele konkursu:

1.    Kultywowanie oraz popularyzacja dziedzictwa kulturowego i tradycji regionalnych.

2.    Prezentacja bogactwa plonów rolnych wkomponowanych w wieniec dożynkowy.

3.    Propagowanie tradycyjnych wartości.

4.    Budowanie i wzmacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Poniatowa.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15:30, na adres: Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej, ul. Fabryczna 1.

Finał konkursu odbędzie się 29 sierpnia 2021 r. podczas Święta Plonów w Dąbrowie Wronowskiej.