Aktualności

Konkurs „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas”

Zapraszamy do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas” organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży kreatywnej i lubiącej malować, rysować albo wyklejać.

Zauważyłeś zmiany w Twojej okolicy dzięki Europejskiemu Funduszowi Morskiemu i Rybackiemu? Może będzie to nowe miejsce rekreacji i odpoczynku nad wodą, wybudowana ścieżka edukacyjno – przyrodnicza albo nowe huśtawki na placu zabaw. A może brałeś udział w dodatkowych zajęciach lub warsztatach edukacyjnych? Może rodzice rozwinęli swoją firmę, zmodernizowali maszyny? Może w Twojej okolicy założono stawy, w których rybacy hodują karpie lub inne ryby? Może wiesz, że niedaleko od Ciebie w trosce o czystość wód zadbano no koryto rzeki, lub usunięto zanieczyszczenia?

Celem II edycji konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.

Zadaniem uczniów będzie przygotowanie i przekazanie – zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi – pracy konkursowej, w której przedstawią jak dzięki projektom realizowanym przy wsparciu budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zmieniło się codzienne życie i otoczenie wokół nas.

Prace można składać do 3 marca 2023 r.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, w 3 kategoriach:

  • klasy I-III,
  • klasy IV-VI,
  • klasy VII-VIII.

Organizator wyłoni 3 laureatów, których prace charakteryzować się będą oryginalnością, pomysłowością, estetyką oraz zgodnością z tematyką konkursu w każdej kategorii wiekowej, w każdym z 16 województw.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o wartości do 1000 zł. Dodatkowo przyznane zostaną także wyróżnienia.

Szczegóły w załączonym regulaminie. Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Informacja i promocja PO.

RYBY (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/Konkurs-myiryby).

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: MyiRYBY@minrol.gov.pl

ZACHĘCAMY DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY!