Aktualności

Konkurs „Lokalne Ekopraktyki” organizowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) organizuje konkurs „Lokalne Ekopraktyki”, który skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Jego uczestnikami mogą zostać np. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu. Najciekawsze inicjatywy ekologiczne zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane w publikacji MKiŚ. Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyki

Pokażmy, jak razem dbamy o środowisko w swoim najbliższym otoczeniu !