Aktualności

Konkurs Gminny pn. ,,Mistrz Ortografii”

Dnia 11 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego
w Poniatowej odbyło się uroczyste otwarcie II etapu  konkursu gminnego pn. ,,Mistrz Ortografii”, nad którym patronat honorowy objął burmistrz Poniatowej. Do udziału zaproszeni zostali mistrzowie i wicemistrzowie ortografii ze szkół podstawowych z terenu Gminy Poniatowa.  

Dyrektor SP w Poniatowej Pan Rafał Pastwa powitał gości obecnych na uroczystości rozpoczęcia konkursu. Wśród nich znaleźli się: burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, organizatorzy konkursu Pani Anna Gucma i Pani Iwona Karabela oraz nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu.

Burmistrz Poniatowej wraz z Dyrektorem SP w Poniatowej wręczyli podziękowania organizatorom konkursu oraz nauczycielom sprawującym opiekę merytoryczną nad uczniami.

Po uroczystym rozpoczęciu uczniowie zostali zaproszeni do poszczególnych klas na sprawdzenie swoich umiejętności ortograficznych . Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów oraz przysłowiowego „połamania pióra”.