Aktualności

Konkurs CKPiT „Moja droga krzyżowa”

Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie „Moja droga krzyżowa”.

Konkurs adresowany do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Poniatowa, zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

• szkoła podstawowa – KLASY I-III
• szkoła podstawowa – KLASY IV-VI
• szkoła podstawowa – KLASY VII-VIII
• uczniowie szkół średnich.

Prace konkursowe formatu A-3 mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej (farby akwarelowe, plakatowe, akrylowe) lub technice rysunku (ołówkiem, stalówką i tuszem, pastelami suchymi lub olejnymi, kredkami ) albo w mieszanej technice.
Uczestnicy konkursu powinni nawiązać do tytułu konkursu i przedstawić w swoich pracach jedną ze stacji drogi krzyżowej wykonaną w powyższych technikach.

Celem konkursu jest: propagowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi, rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej, rozwój wyobraźni u dzieci oraz uwrażliwienie na duchowe aspekty życia.

Pracę konkursową prosimy podpisać na odwrocie (imieniem i nazwiskiem), dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu – stanowiącą załącznik nr 1.

Na prace czekamy do 19 marca 2021r. w siedzibie Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej, ul. Fabryczna 1.

Załączniki: