Aktualności

Konferencja prasowa ws. utworzenia jednostki wojskowej w Poniatowej.

Dzisiaj, tj 5 sierpnia br. odbyła się konferencja prasowa w sprawie utworzenia na terenie Poniatowej, jednostki wojskowej dla nowo powstającej brygady, wchodzącej w skład 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka. Udział w spotkaniu wzięli: poseł Sławomir Skwarek, poseł Leszek Kowalczyk, poseł Krzysztof Szulowski, senator Stanisław Gogacz, starosta opolski Dariusz Piotrowski, burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk i zastępca burmistrza – Aneta Poniatowska.Konferencję poprowadził poseł Sławomir Skwarek, który niejednokrotnie podkreślał, jak wielkie znaczenie ma zwiększanie liczebności jednostek wojskowych na terenie naszego kraju, które dzięki doskonałemu przeszkoleniu i imponującemu uzbrojeniu tworzą swego rodzaju „dach obronny nad Polską”.Poseł Krzysztof Szulowski wyraził satysfakcję z działań mających na celu rozbudowanie polskiej armii, która z 95 tys. rozrosła się do 165 tys. żołnierzy gotowych walczyć w obronie ojczyzny. Podkreślił jednocześnie, że celem Państwa Polskiego jest posiadanie 300 tys. armii, wyposażonej w najnowsze systemy broni, nie tylko z polskich wytwórni, ale także amerykańskich i koreańskich. Senator Stanisław Gogacz podkreślił istotę przynależności Polski do NATO, które jako jedna całość będzie reagowało w sytuacji zagrożenia. Mówił również o „ Ustawie o obronie Ojczyzny” z dnia 11 marca 2022r., która reguluje zapis o liczebności polskiej armii oraz o wynikającym z niej braku obaw z tytułu ewentualnych prowokacji na granicy państwa.Poseł Leszek Kowalczyk, jako członek Komisji Obrony Narodowej, zwrócił uwagę na istotę obrony wschodnich terenów Rzeczpospolitej, które do tej pory były swego rodzaju „buforem do Wisły”, a teraz będą nie tylko zdolne do obrony, ale również wcześniejszego odstraszenia wroga.Głos zabrał również włodarz sąsiadującego z Poniatową Opola Lubelskiego – Sławomir Plis, który pogratulował władzom i samorządowi naszego miasta dobrych decyzji i ogromnego wsparcia ze strony parlamentarzystów. Nie bez znaczenia pozostawił fakt, że powstała jednostka wojskowa będzie miała wpływ na utworzenie nowych miejsc pracy w całym powiecie.Decyzja o przekazaniu Wojsku Polskiemu części ziem należących do naszego miasta jest – jak podkreślał, nie po raz pierwszy, burmistrz Poniatowej – momentem historycznym. Wyraził on również nadzieję, że przybycie 1 tys. żołnierzy ,nie pozostanie bez echa w sferze gospodarczej naszej gminy. Burmistrz podziękował rządowi za okazane wsparcie i ogromne zainteresowanie naszym regionem, życząc z tego tytułu sukcesów sobie i wszystkim mieszkańcom.