Aktualności

Konferencja pn. „Zdawało się, że to koniec świata …” – upamiętnienie 80. Rocznicy Akcji Erntefest, projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

„Zdawało się, że to koniec świata …” to słowa Estery Rubinstein, jednej z trzech więźniarek niemieckiego obozu pracy w Poniatowej, której udało się przeżyć Akcję Erntefest – akcję przeprowadzoną w dniach 3-4 listopada 1943 r., w wyniku której zostało zamordowane 42 tys. ludności żydowskiej na Majdanku, w Trawnikach i w Poniatowej. To także tytuł projektu realizowanego przez Gminę Poniatowa, upamiętniającego 80. rocznicę tego tragicznego wydarzenia, z dofinasowaniem środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. To również tytuł konferencji, która odbyła się w naszym mieście w dn. 25 listopada w Kinie Teatr Czyn, w ramach ww. projektu. Spotkanie rozpoczęło się wysłuchaniem nagrania relacji z pobytu w niemieckim obozie pracy w Poniatowej Estery Rubinstein, a następnie oficjalnego otwarcia dokonał burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk. O założeniach projektu oraz o działaniach w nim zaplanowanych opowiedziała kierownik Wydziału Promocji i Obsługi Inwestora Aneta Mazur. Tematyka konferencji została dobrana, w taki sposób, by każdy uczestnik otrzymał wiedzę nie tylko o przebiegu samej Akcji Erntefest, ale również co do niej doprowadziło, na bazie jakiej infrastruktury utworzono obóz pracy w Poniatowej, w jaki sposób przekazywać młodzieży trudną historię młodzieży by odpowiednio została odebrana. Zgodnie z programem wystąpili: Wojciech Chudzik z tematem „Budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego 1937 – 1939, czyli początki przemysłowo – miejskie początki w Poniatowej”, dr Marcin Paluch z wykładem „Eksterminacja ludności żydowskiej na obszarze niemieckiego Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1943”, prof. Dariusz Libionka z prelekcją „Obozy pracy na Lubelszczyźnie i ich zagłada”, Jolanta Laskowska z tematem „Jak opowiadać trudną historię? – zajęcia edukacyjne w miejscu pamięci na przykładzie Muzeum na Majdanku oraz Władysław Mądzik z wykładem „Polacy na ratunek Żydom – z historii regionalnej”. Niestety z powodów zdrowotnych nie mogła uczestniczyć w konferencji kpt. Marianna Krasnodębska z domu Jarosz, która wraz z rodziną pomagała ludności żydowskiej w ucieczce z getta piaseckiego, za co zresztą zostali uhonorowani tytułem „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”. Na zakończenie wydarzenia zostały wręczone nagrody w konkursie plastycznym pt. „Nigdy więcej wojny”, organizowanym w ramach projektu wśród uczniów szkół podstawowych i Zespołu Szkół w Poniatowej. Spośród 60 prac, komisja konkursowa wyróżniła i nagrodziła ponad 15 uczniów. Spotkanie oficjalnie zamknęła zastępca burmistrza Poniatowej Aneta Poniatowska, dziękując prelegentom, uczestnikom oraz uczniom za udział w konferencji. Przez cały dzień towarzyszyła nam kamera TVP 3 Lublin, która w programie „Jesień z TVP3 Lublin „ przekazywała relacje z przebiegu wydarzenia oraz wywiady z prelegentami, młodzieżą i zaproszonymi gośćmi.