Aktualności

Konferencja naukowa pn. „Ekonomia Zagłady. Eksterminacja i eksploatacja gospodarcza Żydów w ramach Akcji Reinhardt”

W sobotnie popołudnie, 4 listopada br., w Kinie Czyn w Poniatowej odbyła się pierwsza część uroczystości upamiętniająca 80. rocznicę Akcji Erntefest w Poniatowej pn. „Ekonomia Zagłady. Eksterminacja i eksploatacja gospodarcza Żydów w ramach Akcji Reinhardt”.

W spotkaniu udział wzięli m.in. burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, zastępca burmistrza Poniatowej Aneta Poniatowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej Ewa Baranowska wraz z radnymi, dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku Tomasz Kranz, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Poniatowej ks. Piotr Petryk, kierownik Wydziału Promocji i Obsługi Inwestora w Urzędzie Miejskim w Poniatowej Aneta Mazur, dyrektor CKPiT w Poniatowej Marzena Wójtowicz, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Poniatowa, prelegenci oraz lokalni pasjonaci historii.

Wydarzenie rozpoczęło się zwiedzaniem przygotowanej wystawy plenerowej pt. „Zagłada Żydów w ramach niemieckiej Akcji Reinhardt”. Konferencję naukową oficjalnie rozpoczął burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, który powitał wszystkich zgromadzonych i zaprosił do wysłuchania wykładów. Następnie, dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku Tomasz Kranz zaprezentował program dwudniowych uroczystości oraz omówił zagadnienia, które będą prezentowane podczas wykładów.

W dalszej części spotkania Andrzej Żbikowski wygłosił prelekcję pn. „Warszawscy Żydzi w obozach na Lubelszczyźnie po powstaniu w getcie warszawskim”, po której nawiązała się interesująca rozmowa pomiędzy prelegentem, a lokalnym pasjonatem historii Panem Władysławem Mądzikiem.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa w drugiej części konferencji naukowej, która odbędzie się w niedzielę, tj. 5 listopada w Kinie Czyn w Poniatowej, wykłady rozpoczynają się od godz. 9:00.