Aktualności

Konferencja naukowa pn. „Ekonomia Zagłady. Eksterminacja i eksploatacja gospodarcza Żydów w ramach Akcji Reinhardt” – relacja z drugiego dnia konferencji

Za nami drugi dzień konferencji naukowej pn. „Ekonomia zagłady. Eksterminacja i eksploatacja gospodarcza Żydów w ramach akcji Reinhardt”, zorganizowanej przez Państwowe Muzeum na Majdanku we współpracy z Urzędem Miejskim w Poniatowej. Dzisiejszą konferencję rozpoczęła debata pt. Akcja „Reinhardt”: organizacja, obozy, ofiary, w której wzięli udział wybitni historycy – profesor nadzwyczajny w Studium Europu Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Andrzej Żbikowski, historyczka i judaistka pracująca w Biurze Badań Historycznych IPN, doktor Martyna Grądzka – Rejak oraz profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Dariusz Libionka. Po zakończeniu debaty uczestnicy konferencji mogli wysłuchać niezwykle ciekawych wykładów o następującej tematyce:

– „Obozy pracy przymusowej wokół Sobiboru” – wykład wygłoszony przez adiunkta w Dziale Historii Państwowego Muzeum na Majdanku Pana Jakuba Chmielewskiego;

– „Rekonstrukcja topografii obozu pracy dla Żydów w Poniatowej z wykorzystaniem danych przestrzennych” – wykład wygłoszony przez pracownika naukowego Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Sebastiana Różyckiego oraz absolwenta Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej Marka Michalskiego;

– „Działalność gospodarcza W.C. Többensa w niemieckim obozie pracy przymusowej w Poniatowej w 1943 r.” – wykład wygłoszony przez pochodzącego z Poniatowej historyka, doktora Artura Podgórskiego;

– „Erntefest. Zagłada ostatnich Żydów na Lubelszczyźnie” – wykład wygłoszony przez kierownika Działu Historii Państwowego Muzeum na Majdanku Wojciecha Lenarczyka.

Dwudniową konferencję zakończyła uroczystość mająca na celu upamiętnienie 80. Rocznicy Akcji Erntefest w Poniatowej, która odbyła się pod Pomnikiem Pamięci Więźniów niemieckiego obozu pracy zamordowanych przez Niemców w masowej egzekucji podczas akcji „Erntefest” przy ulicy Fabrycznej w Poniatowej. Kierownik Wydziału Promocji i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Poniatowej Aneta Mazur powitała uczestników uroczystości oraz odczytała relację jednej z trzech kobiet, której udało się przeżyć masakryczne wydarzenia z 1943 r. – Ludwiki Fiszerowej z Warszawy. W uroczystości Gminę Poniatowa reprezentowali: zastępca Burmistrza Poniatowej Aneta Poniatowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej Ewa Baranowska, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Seweryn Świątek, dyrektor CKPiT w Poniatowej Marzena Wójtowicz. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele ambasad Republiki Czeskiej i Republiki Litewskiej, dyrektor dr Tomasz Kranz i pracownicy Państwowego Muzeum na Majdanku, przedstawiciele instytucji państwowych zajmujących się tematyką II wojny światowej, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych z Gminy Poniatowa, przedstawiciele stowarzyszeń w tym Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz Koła Powiatowego Stowarzyszenia Polska 2050 a także mieszkańcy Poniatowej.

Za wszystkie ofiary niemieckiej zbrodni została odmówiona wspólna modlitwa, poprowadzona przez Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha oraz proboszcza parafii p.w. Ducha Świętego w Poniatowej księdza dr Piotra Petryka.

Pielęgnując pamięć o tych, którzy odeszli w tak tragicznych okolicznościach, przedstawiciele władz samorządowych Gminy Poniatowa, dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych z Poniatowej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także przybyłe delegacje złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze, chcąc oddać hołd ofiarom egzekucji sprzed 80 lat.

Dziękujemy wszystkim za liczny udział i okazane zainteresowanie częścią naukową konferencji, jak również za obecność podczas uroczystości przy Pomniku Pamięci Ofiar Niemieckiego Obozu Pracy w Poniatowej zamordowanych przez Niemców w masowej egzekucji podczas „Akcji Erntefest”.

Pomimo tego, że od czasu rozpoczęcia masowych mordów minęło już 80 lat, to nadal należy podchodzić z pamięcią, godnością i sprawiedliwością do tych, trudnych dzisiaj do zrozumienia wydarzeń.