Aktualności

Komunikat w sprawie wykonania robót geologicznych pod budowę gazociągu.

Informujemy, że w okresie od dnia 11.03.2024 r. do 09.09.2024 r. na terenie Gminy Poniatowa prowadzone będą roboty terenowe związane z wykonaniem robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania: Budowa gazociągu DN1000  MOP 8,4 MPa relacji Wronów – Rozwadów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. W ramach prac zostaną wykonane między innymi wiercenia, sondowania i pomiary rezystywności gruntu.

W Gminie Poniatowa  gazociąg przebiegać będzie przez grunty obrębów Niezabitów, Wólka Łubkowska, Szczuczki Kolonia, Kraczewice Prywatne, Poniatowa Kolonia.