Aktualności

KOMUNIKAT PSZOK ODNOŚNIE ODPADÓW W GMINIE PONIATOWA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Poniatowa,
przypominamy, iż w każdą środę w godz. 9.00 – 17.00 można nieodpłatnie dostarczać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poniatowej Wsi (wcześniej posegregowane – zebrane w sposób selektywny, zgodny z Regulaminem PSZOK) wyłącznie przez mieszkańców naszej Gminy.

Na miejscu prowadzony jest rejestr osób oddających odpady.

Osoby nie posiadające możliwości dostarczenia odpadów do PSZOK, mogą zlecić odpłatnie transport GPGK Sp. z o.o. w Poniatowej.
Telefon (81) 820-47-32.