Aktualności

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Poniatowa z dn. 23 kwietnia 2021 r.