Aktualności

Komunikat – informacja nt. kompostowników

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z licznymi pytaniami w sprawie kompostowników, informujemy, że w celu naliczenia ulg w opłacie za odpady, należy zgłosić fakt kompostowania składając ponownie deklaracje podatkową.
Aktualne deklaracje są do pobrania na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Poniatowej lub w Punkcie Obsługi Interesantów.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Poniatowa, kompostowniki mogą być zgłaszane przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się:
– w gotowych kompostownikach ogrodowych lub w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu,
– w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

Pryzma oraz kompostowniki powinny być przykryte, aby uchronić je przed deszczem i śniegiem oraz w celu utrzymania dodatniej temperatury.

Ponadto kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach ograniczających dostęp powietrza.