Aktualności

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Miło nam Państwa poinformować, że projekt Gminy Poniatowa pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, otrzymał dofinansowanie w wysokości 189 039,00 zł !

Projekt ma na celu wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do sprzętu komputerowego, zwłaszcza na terenach popegeerowskich, poprzez wyrównanie szans w dostępie do cyfrowej edukacji.
W ramach operacji zaplanowano zakup 61 sztuk laptopów z oprogramowaniem, dla rodzin z terenu naszej gminy, które zgłosiły chęć udziału w projekcie oraz przeszły pozytywną ocenę formalną.

Mamy nadzieję, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej na świecie i problemów wynikających z braku na rynku sprzętu elektronicznego, jeszcze w tym roku uda się nam zakupić dla Państwa komputery. Po pozytywnym rozstrzygnięciu procedury przetargowej i dostawie laptopów, zostaną one przekazane przez Gminę Poniatowa dzieciom i młodzieży na własność.

Informacje dotyczące listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie można uzyskać w Wydziale Promocji i Obsługi Inwestora, pok. 204 oraz pod nr telefonu 81 820 48 36 wew. 16 lub 42.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.