Aktualności

Kolejne środki pozyskane przez Gminę Poniatowa

Miło nam poinformować o kolejnych środkach pozyskanych przez Gminę Poniatowa na łączną kwotę 9 420 000,00 złotych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja VIII, które zostaną przeznaczone na realizację niezwykle ważnych inwestycji na obszarze gminy.

W ramach inwestycji pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Poniatowa” zostanie wykonany następujący zakres prac: przebudowa ulic Harcerskiej i Targowej w Poniatowej; budowa zatok parkingowych przy ulicy Szkolnej w Poniatowej, przebudowa dróg gminnych nr 108069L i 108077L w obrębie Henin oraz nr 108043L w miejscowości Kocianów, gmina Poniatowa; przebudowa dróg nr 2242L i 2618L polegająca na budowie chodników dla pieszych przy drogach.

Kwota dofinasowania inwestycji: 1 500 000,00 złotych.

W ramach inwestycji pn. „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje infrastruktury kulturalnej i sportowej Gminy Poniatowa” zostaną zrealizowane następujące działania: budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku piłkarskim przy ul. 11 Listopada w Poniatowej; budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Plizin, Wólka Łubkowska i Kocianów; modernizacja świetlic i wiejskich obiektów infrastruktury kulturalnej w miejscowościach: Obliźniak, Szczuczki Kolonia, Spławy, Dąbrowa Wronowska, Kowala Pierwsza, Kraczewice Prywatne, Niezabitów, Poniatowa i Zofianka.

Kwota dofinansowania inwestycji: 7 920 000,00 złotych.