Aktualności

Kolejna jednostka OSP wyposażona w lekki wóz strażacki!

Nie minął miesiąc od przekazania wozu strażackiego dla OSP w Kowali Pierwszej, a dziś tj. 4 listopada, kolejna jednostka OSP z gminy otrzymała strażackie auto ratownicze. Tym razem dzięki pozyskanym przez Gminę Poniatowa środkom finansowym z Fundacji Orlen (100 ty. zł), LW Bogdanka (20 ty. zł) przy współfinansowaniu ze środków własnych (20 tys. zł) zakupiony został i przekazany dla OSP ze Spław lekki samochód pożarniczy. W spotkaniu uczestniczyli druhowie OSP w Spławach oraz mieszkańcy sołectwa a także: minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, komendant Gminnego ZOSP w Poniatowej Jacek Pietraś, skarbnik Gminy Anna Ruta. Zgodnie z ceremoniałem przekazania auta, nie mogło zabraknąć poświęcenia nabytku, którego dokonał kapelan powiatowy strażaków ks. Hubert Suszek. Druhowie OSP w Spławach nie kryli radości z otrzymanego wozu, zapewniając, że będzie on służył do niesienia pomocy wszystkim mieszkańcom Gminy Poniatowa. Zgodnie z zapowiedziami pana burmistrza, dzisiejsze wydarzenie to kolejne z planowanych działań na rzecz wspierania jednostek OSP w gminie, które znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa, tak samych ratowników, jak i mieszkańców gminy.