Aktualności

Kampania 19 dni

Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Poniatowej i Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej biorą udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata.

Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Zachęcamy placówki, instytucje i organizacje pozarządowe do udziału w kampanii. W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz chęci zgłoszenia udziału należy odwiedzić stronę Fundacji „Po Drugie” https://podrugie.pl/19-dni-2022/ , na której znajdują się szczegółowe informacje na temat kampanii oraz formularz zgłoszeniowy.