Aktualności

Jubileusz 70 – lecia Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej

,,Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil,
które pozostają w naszej pamięci na zawsze…”

 

Dnia 14 października 2019 roku Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej obchodziła 70-lecie swojego istnienia. Obchody Jubileuszowe rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Kościele pw. Ducha Świętego w Poniatowej. Następnie część artystyczna, przygotowana przez uczniów i nauczycieli odbyła się na Auli w Szkole Podstawowej w Poniatowej. Pełen wzniosłości, nastrojowy apel poświęcony był historii szkolnictwa.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej Pan Rafał Pastwa rozpoczął Jubileusz od powitania przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej Pani Ewa Baranowska, Radna Rady Miejskiej Pani Krystyna Czuryszkiewicz, Członek Zarządu Powiatu Pan Michał Kramek, Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk, Zastępca Burmistrza Poniatowej Pani Aneta Poniatowska, Proboszcz Parafii pw. Ducha Świętego w Poniatowej Ks. dr Piotr Petryk, Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie Starszy Wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego Pani Wioletta Czochór, Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu do spraw Obsługi Oświaty w Poniatowej Pani Anna Gogół, byli Dyrektorzy Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej, Państwo Danuta i Witold Danielewicz, Prezes GPGK w Poniatowej Pan Piotr Kowalski, Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Poniatowa, Pracownicy obsługi administracyjnej, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, uczniowie, nauczyciele, emeryci oraz absolwenci.

Część artystyczna obejmująca wspomnienia szkolnych lat, oprawa muzyczna, która uświetniała jubileusz, wyświetlana prezentacja oraz opowieści osób, którzy w niej pracowali i się kształcili przeniosła widownię w przeszłość, w czasy szkolnych lat, wywołując szczególne emocje i wzruszenie.

Uroczystość przekształciła się w spotkanie ogromnej, szkolnej rodziny. Niektórzy rozpoczynali tu swoją karierę zawodową, inni wyruszali stąd w dorosłe życie. Niezależnie od tego, dokąd dotarli i jaką drogę obrali, w dniu 14 października 2019 roku powrócili do miejsca, w którym zostawili część swojego życia.

Na zakończenie nie zabrakło podziękowań, dla przyjaciół oraz lokalnych przedsiębiorców, którzy w szczególny sposób związani są ze Szkołą. Uroczystości Jubileuszowe osłodził przygotowany tort, którym zostali poczęstowani wszyscy goście.

Końcowym elementem Obchodów Jubileuszowych była ekspozycja „70 lat minęło…” oraz pamiątkowa księga, w której każdy mógł opisać swoje wspomnienia, podziękowania, refleksje.