Aktualności

Jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” – Jan Paweł II

Wspominając powyższą sentencję Jana Pawła II przywołujemy myślami uroczystość z dnia 8 listopada – dzień szczególny dla wszystkich związanych z działalnością SONI. W Centrum Kultury, Promocji i Turystki w Poniatowej odbyły się obchody Jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Prezes SONI Pan Tadeusz Burek rozpoczął uroczystość od powitania przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się: Starosta Opolski Pan Dariusz Piotrowski, Członek Zarządu Powiatu Pan Michał Kramek, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej Pani Ewa Baranowska, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Poniatowej Pan Janusz Nowomiejski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Poniatowej Pan Seweryn Świątek, Radna Rady Miejskiej Pani Krystyna Czuryszkiewicz, Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk, Zastępca Burmistrza Poniatowej Pani Aneta Poniatowska, Skarbnik Gminy Poniatowa Pani Anna Ruta, Dyrektor CKPiT w Poniatowej Pani Joanna Kawałek, Proboszcz Parafii pw. Ducha Świętego w Poniatowej Ks. dr Piotr Petryk, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim, przedstawiciele OPS z terenu Powiatu Opolskiego, Państwo Danuta i Witold Danielewicz, podopieczni, sponsorzy oraz wszyscy, którzy związani są  z działalnością SONI.

Podczas uroczystości przybliżona została historia na temat funkcjonowania Stowarzyszenia, które podejmuje działania dotyczące przede wszystkim poprawie zdrowia oraz kształcenia osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Oprawę muzyczną przygotowały zespoły „Vectis” oraz „Łubudu”, które skutecznie zachęciły wszystkich do wspólnej zabawy.
Na zakończenie nie zabrakło podziękowań dla przyjaciół oraz sponsorów, którzy wspierają funkcjonowanie SONI. Uroczystości Jubileuszowe osłodził słodki poczęstunek, którym zostali poczęstowani wszyscy goście.

Galeria zdjęć -> Klik