Aktualności

Jubileusz 15-lecia Stowarzyszenia Kobiet „Zielone Sioło” w Niezabitowie

Stowarzyszenie Kobiet „Zielone Sioło” z Niezabitowa, w dniu 8 października br., świętowało Jubileusz 15-lecia funkcjonowania. Z tej okazji odbyła się uroczystość, w której wśród zaproszonych gości, uczestniczył również burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk wraz z zastępca burmistrza Aneta Poniatowską.  Wydarzenie współorganizowane przez Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej, było doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowej działalności Stowarzyszenia, złożenia gratulacji i życzeń, które zainaugurowały spotkanie. Panie z „Zielonego Sioła” na co dzień podejmują wiele inicjatyw i reprezentują gminę na wielu uroczystościach. W części oficjalnej pan burmistrz podziękował za działalność, osiągnięcia i podejmowane działania integrująco – aktywizujące lokalną społeczność, wręczył bukiet wraz z grawertonem i prezent w postaci kolumny – głośnika. Wielu zaproszonych gości, w tym zaprzyjaźnione koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, sołtysi dołączyło do  złożenia życzeń. Następnym punktem programu były występy artystyczne zespołów „Nadziejanki”, „Kowalanki” i „Poniatowianki”. Tę część zakończyła prezentacja wokalna wykonana przez same jubilatki. Pan burmistrz wraz z członkiem zarządu powiatu opolskiego Wojciechem Furtakiem zainicjowali odśpiewanie „sto lat”. Jubileusz nie mógł się również obyć  bez „urodzinowego” tortu.

Wszystkim Paniom życzymy pomyślności, wytrwałości, nowych i ciekawych inicjatyw oraz  realizacji zaplanowanych działań. Niech kolejne lata przyniosą uznanie i szacunek społeczny oraz osobistą satysfakcję.