Aktualności

Inicjatywa sprzątania trasy nordic walking podjęta przez Zastępcę Burmistrza Panią Anetę Poniatowską i Radnego Pana Dariusza Grzeszczyka

W dniu 04.12.2020 r. Zastępca Burmistrza Pani Aneta Poniatowska, Radny Pan Dariusz Grzeszczyk i mieszkaniec Osiedla „Przedwiośnie” podjęli wspólną inicjatywę sprzątania części trasy nordic walking.

Przedsięwzięcie miało na celu zachęcenie do podobnych działań mieszkańców Gminy Poniatowa, dbanie o wspólne otoczenie oraz podniesienie świadomości segregacji śmieci.