Aktualności

Informacje dot. tarczy antykryzysowej w ZUS

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje nowe zadania, których celem
jest m.in. wsparcie przedsiębiorstw.

ZAKRES WSPARCIA REALIZOWANY PRZEZ ZUS:

1) zwolnienia małych firm, zgłaszających do 9 ubezpieczonych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. – szczegóły w ulotce [1]

2) wypłaty świadczenia postojowego dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) – szczegóły w
ulotce [2]

3) wypłaty świadczenia postojowego dla samozatrudnionych – szczegóły w ulotce [3]

4) udzielenia ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej poprzez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek – szczegóły w ulotce [4]

ABY OTRZYMAĆ WSPARCIE TRZEBA SPEŁNIAĆ USTAWOWE PRZESŁANKI I
ZŁOŻYĆ WŁAŚCIWY WNIOSEK:

· RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,

· RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),

· RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,

· RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

WSZYSTKIE WYŻEJ WYMIENIONE WNIOSKI SĄ DOSTĘPNE NA PLATFORMIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH (PUE) ZUS ORAZ NA STRONIE WWW.ZUS.PL [5] I MOŻNA JE ZŁOŻYĆ:

· drogą elektroniczną przez PUE ZUS,

· za pośrednictwem poczty,

· osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA
POŚREDNICTWEM PUE ZUS (WWW.ZUS.PL [5]), KTÓRA UŁATWI ICH
SPORZĄDZENIE I PRZESŁANIE DO ZUS A TAKŻE PRZYSPIESZY ICH OBSŁUGĘ W ZUS. PROFIL NA PUE ZUS MOŻNA SAMODZIELNIE ZAŁOŻYĆ UWIERZYTELNIAJĄC GO M.IN. POPRZEZ BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ.

LINKI do ulotek:

[1]https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396
[2]https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448
[3]https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468
[4]https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulga-w-oplacaniu-skladek-bez-oplaty-prolongacyjnej-odroczenie-terminu-platnosci-lub-rozlozenie-na-raty-naleznosci-z-tytulu-skladek/2551351
[5]http://www.zus.plW związku z powyższym, załączamy artykuły merytoryczne) na temat najważniejszych form pomocy.