Aktualności

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Opola Lubelskiego na lata 2023 – 2027

Szczegóły dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim pod linkiem: https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&action=details&document_id=2034461