Aktualności

Informacja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie dotycząca akcji terenowego poboru krwi

Przekazujemy Państwu informację Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie o organizowanych przez RCKiK Lublin terenowych akcjach poboru krwi. W załączeniu znajduje się harmonogram stałych akcji terenowych poboru krwi w województwie lubelskim planowanych na 2024 rok.Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.rckik.lublin.pl oraz na FB: https://www.facebook.com/rckiklublin