Aktualności

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniatowej skierowana do seniorów w wieku 65 lat i więcej

Szanowni Seniorzy,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej, informuje osoby w wieku 65 lat i więcej mające problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na wiek i stan zdrowia prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, którzy nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, że Gmina Poniatowa ma możliwość przystąpienia do Programu ,,Korpus Wsparcia Seniora” w 2023 r.

W ramach programu realizowane będą dwa moduły działań.

Moduł II wspiera gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. Opieki na odległość mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

W ramach modułu II Programu zostanie zapewniony dostęp do tzw. Opasek bezpieczeństwa wyposażonych w co najmniej dwie z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunkami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej, wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów oraz zachodzącym procesom demograficznym, prosi Seniorów o zgłoszenia telefoniczne chęci przystąpienia do modułu II Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” edycja 2023. Zapisy prowadzą pracownicy socjalni w godzinach od 8:00 do 14:30 od poniedziałku do piątku pod nr telefonu 81 820 47 98 lub mailowo ops_poniatowa7@wp.pllub w biurze Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniatowej ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, budynek Urzędu Miejskiego na III piętrze. Istnieje możliwość dotarcia do biura OPS windą. Zapisy będą przyjmowane do 16 stycznia 2023 r. do godziny 15:00.