Aktualności

Informacja odnośnie TRANSPORTU do PUNKTÓW SZCZEPIEŃ

Transport (dowóz) zorganizowany przez Burmistrza Poniatowej Pana Pawła Karczmarczyka do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 przeznaczony jest  dla:
– osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
– osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień;
– osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Transport będzie realizowany na obszarze Gminy Poniatowa, w szczególności gdy szczepienie będzie wykonywane poza granicami Gminy Poniatowa, transport może być realizowany nie dalej niż 20 km od granic gminy.