Aktualności

INFORMACJA O WYMAGANIACH FITOSANITARNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W EKSPORCIE OWOCÓW BORÓWKI Z POLSKI DO CHIN

Szanowni Państwo!

Na prośbę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział w Opolu Lubelskim przekazujemy informację dotyczącą wymogu w zakresie dokonania wpisu do rejestru eksporterów oraz zgłoszenia do 30.04.2024 r. zamiaru uprawy/pakowania, sortowania i przechowywania owoców borówki na potrzeby eksportu do Chin.

W związku z powyższym podmioty zainteresowane w/w eksportem proszeni są o dokonanie wpisu do bazy danych EKT w WIORiN w Lublinie Oddział w Opolu Lubelskim bądź we właściwym Oddziale WIORiN za względu na siedzibę/lokalizację prowadzenia działalności.